Wat te doen bij crisis

Huiselijk geweld?
Kinderen in gevaar?

Kom in actie!

Nieuwsbrief

Stadsteam Oudewater

Stadsteam Oudewater vormt vanaf  januari 2015 de toegang tot zorg en ondersteuning in Oudewater. U kunt op één centrale plek terecht met uw vraag of zorg.
 
 

Werkwijze Stadsteam Oudewater

Het Stadsteam beschikt over expertise op specifieke gebieden, zoals opvoeden en opgroeien, ondersteuning van inwoners met een beperking (fysiek en verstandelijk) of toenemende kwetsbaarheid (ouderen), zingeving en welbevinden, mantelzorg, vrijwilligerswerk en Wmo-verstrekkingen. Het Stadsteam Oudewater werkt nauw samen met alle maatschappelijke organisaties in Oudewater en de gemeente. Vragen die het Stadsteam Oudewater zelf kan beantwoorden, worden direct opgepakt. Ook biedt het team zoveel mogelijk zelf de gewenste ondersteuning. Bij meer complexe vragen zoekt het Stadsteam samenwerking. Bij voorkeur lokaal, maar waar noodzakelijk ook daarbuiten. Het Stadsteam Oudewater is volledig bevoegd om specialistische diagnose en ondersteuning in te roepen. Onze werkwijze is erop gebaseerd u te helpen bij het beantwoorden van vragen of het vinden van passende ondersteuning. Wij willen ervoor zorgen dat u zelf de regie behoudt en kijken altijd welke rol uzelf en/of uw omgeving kan spelen.

Inloopspreekuur

Iedere donderdag tussen 10.00 - 12.00 uur in het Stadskantoor aan de Waardsedijk. U bent van harte welkom voor vragen aan het Stadsteam Oudewater of voor vragen over vrijwillige inzet.

 

Contact

Stadsteam Oudewater | Waardsedijk 219 | 3421 NE Oudewater.
T: 0348 - 56 18 93 op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 09.00 - 12.00 uur.
E: info@stadsteamoudewater.nl
Inloopspreekuur en spreekuur vrijwilligersvacaturebank: donderdag van 10.00 - 12.00 uur.

 

Onafhankelijke cliëntondersteuning
een onafhankelijk persoon die naast u staat

Heeft u vragen over zorgtaken, opvoeding, onderwijs, wonen of werk en inkomen? En zoekt u iemand die met u meedenkt en onafhankelijk advies geeft? Bijvoorbeeld bij de voorbereiding op een gesprek met het Stadsteam Oudewater of Ferm Werk. Dan kunt u gratis gebruik maken van een onafhankelijke cliëntondersteuner van MEE. U kunt rechtstreeks contact opnemen met MEE Utrecht, Gooi & Vecht via T 0900 633 63 63 of cliëntondersteuning@mee-ugv.nl.

Klik hier voor meer informatie.

 

 

Onafhankelijke cliëntondersteuning

02/02/2017 - Onafhankelijke cliëntondersteuning, een onafhankelijk persoon die naast u staat. lees meer